ראיתי ברחוב משהו מצחיק

כאילו שביתה.

לא רחוק ממאהל המחאה, בחזית בית המועצה המקומית, היו שתי הודעות זו מעל זו: לקרוא את ההמשך »