המועצה התחייבה לא לחייב בארנונה באופן רטרואקטיבי

במזכרת בתיה, אם המועצה המקומית הגדילה את הארנונה בעקבות מדידה חדשה של בית, נהוג, או היה נהוג, לחייב בתוספת הארנונה מתחילת השנה של המדידה. אם מדדו את הבית בנובמבר, הגדילו את הארנונה רטרואקטיבית מתחילת ינואר.

הנוהג הזה מקובל, או היה מקובל, ברשויות מקומיות רבות נוספות: אלעד, בת-ים, הרצליה, לב-השרון, עכו, ראש-העין, תל-אביב. אלה הרשויות שאני יודע עליהן – בהחלט יכול להיות שישנן נוספות. איך אני יודע אספר בהמשך.

אלא שהנוהג הזה אסור על פי החוק. התאריך שמותר להתחיל בו את החיוב בארנונה המוגדלת הוא תאריך משלוח ההודעה על תוספת החיוב אל התושב.

וההגדלה הזאת יכולה להיות משמעותית מאד. אני התלוננתי על הגדלה של כ- 20 מ"ר (כ- 1,000 ש"ח לשנה), אבל לאחרים הגדילו ב- 28 ואפילו ב- 43 מ"ר. החיוב הרטרואקטיבי כשלעצמו עלול להיות סכום משמעותי.

והיה מי שהגיש תביעה ייצוגית נגד המועצה המקומית שלנו בדרישה לקרוא את ההמשך »


מה שטח הבית לארנונה? (3)

נקודה קטנה נוספת לשתי רשימותי הקודמות על הארנונה. בראשונה שבהן סיפרתי כי רשויות רבות משלמות למודדים לפי גודל השטח שהצליחו להוסיף לחישוב הארנונה. כתבתי כי לדעתי זו שיטה פסולה לחלוטין, הגובלת בשוחד. זה כמו לשלם לשופטים רק עבור ההרשעות. זה הופך את המודדים לבעלי עניין בתוצאות המדידה, ומטה את תוצאות המדידה.

ובכן מתברר כי זה מה שנעשה גם כאן, במזכרת בתיה. החברה המודדת מקבלת תשלום רק עבור הגדלת השטח לארנונה. אחרת המדידות היו עולות למועצה המקומית מיליונים, אמר ראש המועצה. התקשרות בתשלום כזה היא פעולה בלתי הגונה ובלתי הוגנת של ראש המועצה נגד התושבים.

הטיה כזו בדרך כלל מתבטאת בתוצאות, לא חשוב כמה המודדים הגונים וישרים בעיני עצמם. הוכיח את זה פרופ' דן אריאלי בספרו האחרון "האמת על באמת" (במקור: The Honest Truth about Dishonesty).  כדאי לבדוק היטב את תוצאות המדידה, כשתהיינה.

אני מאחל לקוראי חג מצות שמח, ללא מצה עם המועצה.


מה שטח הבית לארנונה? כדאי לשים לב (2)

ברשימתי הקודמת סיפרתי על מדידת ביתי לחישוב הארנונה, על חששותי שיוסיפו לשטח מטרים רבים שלא כדין, ושאצטרך להכנס להליך ארוך של השגה, ערר ועירעור. סיפרתי גם על כללי חישוב השטח המפורטים ב"הודעה על שיעור הארנונה" של המועצה המקומית, אשר המודד (הבלתי מוסמך) שהמועצה שלחה נראה היה שלא התחשב בהם.

בינתים בדקתי את החוקים הנוגעים לעניין, וגם פסק דין בעניין הארנונה. פעולות המועצה המקומית, וההודעה על שיעור הארנונה, כפופים לחוק. פסה"ד אמור להנחות את חישוב השטח לארנונה. זה מה שמצאתי:

ראשית, החוק.

הוא אומר דבר שחשוב לדעת. השטח לארנונה ישאר השטח שהארנונה חושבה לפיו בשנה הקודמת. מותר להגדיל אותו רק משתי סיבות – אם  הגדילו את הבית ע"י בניה נוספת, או אם התגלתה טעות בחישוב השטח. אסור לשנות את שיטת החישוב. לקרוא את ההמשך »


סופה של אחוזת הברון

למרות הספקות שהבעתי ברשימתי הקודמת על אחוזת הברון, משרד הפנים הרס את "גן האירועים" לפני כשבוע (יום ראשון 22 ביולי). משרד הפנים עצמו הודיע על כך בחגיגיות, כשהוא טורח לצלם את ההליך. גם העתונות דווחה על האירוע הנדיר (כתבה רבת תצלומים בגלובס, לדוגמה). נדיר, כי באתר משרד הפנים אפשר למצוא רשימה ארוכה של גני אירועים אחרים הפועלים ללא היתר, וכנראה גם ללא הפרעה של ממש.

זה, כמובן, איננו מבטל שום דבר מהביקורת שהעבירו בתי המשפט על מר דהן, ראש המועצה המקומית, ועל הוועדה המקומית "זמורה", ושום דבר ממה שלימדה אותנו הפרשה על השלטון המקומי – על כל זה ברשימתי הקודמת, ובאלה שקדמו לה.

בכל זאת יש כאן משהו מוזר. לפי הדיווחים, מי שהרס את גן האירועים שמר דהן וזמורה ניסו להגן עליו, הוא "היחידה הארצית לפיקוח על הבניה" של משרד הפנים. זו אותה יחידה עצמה שרק לפני שנים ספורות התאמצה לכסות על העבירות שנעשו בהיתר בניה שהמועצה המקומית של מזכרת בתיה הוציאה במירמה וזיוף. מה קורה פה?


מה גילתה לנו אחוזת הברון על השלטון המקומי?

ברשימה קודמת, לפני כשלושת רבעי שנה, סיפרתי על אולם אירועים בשם "אחוזת הברון", שנבנה והופעל באופן בלתי חוקי בשטחים החקלאיים של מזכרת בתיה, על צו הריסה וקנסות שהוטלו על מפעיליו, העליתי שאלות נוספות על העניין, וסיפרתי גם כי הנתבעים שהורשעו ערערו על פסק או גזר הדין.

מאז, הערעור הזה נדחה פעמים. ראשית, הוא נדחה בבית המשפט המחוזי. הם בקשו רשות לערער פעם נוספת, בבית המשפט העליון, ולא קיבלו (אפשר לראות גם כאן). בפסק דין זה, מלפני שבועיים, נדחה הערעור סופית.

ההתערבויות הבלתי מתבקשות של מר דהן, ראש המועצה המקומית מזכרת בתיה, ושל גב' לחמני, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובניה "זמורה", לטובת אולם האירועים ומפעיליו, נדחו ע"י בתי המשפט השונים, שלא הסתירו את דעתם עליהן. לקרוא את ההמשך »