תוכנית אב = "תוכנית מתאר כוללנית" למזכרת-בתיה

אני חוזר, ברשימה הזאת, לענייני מזכרת-בתיה.

אחד הדברים המתרחשים כיום, והחשובים למזכרת-בתיה, לעתידה כיישוב, הוא שמכינים לה "תוכנית מתאר כוללנית". התוכנית הזאת תוארה גם כ"תוכנית אב", אבל השם המדוייק, במערכת התכנון והבניה, הוא הראשון.

מעניין כי מבחינה פורמלית, מזכרת-בתיה כלל איננה בעלת מעמד בתהליך התכנון. מי שהזמין את התוכנית, ומסר אותה למשרד תכנון שיתכנן אותה, ומממן אותה, הוא מינהל התכנון בירושלים, שהיה במשרד הפנים, עבר למשרד האוצר, וכמדומני שחזר למשרד הפנים.

מה מידת ההשפעה של המועצה המקומית על התוכנית, לא ברור לי. מצד אחד, ראש המועצה וכמה מעובדיה היו חברים בוועדות ההיגוי והעבודה של פרוייקט התכנון, אבל נראה שיכולתם לנווט את הפרוייקט ולהשפיע עליו היתה מוגבלת. עובדה היא כי גבי גאון, ראש המועצה, כבר הכריז כי הוא עומד להתנגד לתוכנית.

עכ"פ, אני חושב שראוי כי תושבי מזכרת-בתיה, לפחות אלה שעתיד היישוב מעניין אותם, יתעניינו בתוכנית הזאת.

המתכננים הציגו את עיקרי התוכנית, בעזרת מצגת, בישיבת המועצה ב-11 באוגוסט, ואפשר לראות אותה שם, בהקלטה של הישיבה. ההצגה מתחילה כ-24 דקות מתחילת ההקלטה, בחילופי דברים לא נעימים.

ההצגה הזאת היתה חלקית מאד, ואיננה מבטאת את התוכנית כולה. לכן אני ממליץ, למתעניינים באמת, לראות את מסמכי התוכנית, כפי שהוגשו למינהל התכנון ב-23 ביולי. אפשר לראות אותה, על כל מסמכיה, באתר של מינהל התכנון. כדי לראות אותה צריך להכנס לדף איתור התוכניות שם, להכניס את מספר התוכנית, 453-0465849 , לשדה ה"מספר", ולהקיש על "סינון".