קרינה – המועצה המקומית נגד התושבים

אתמול ראיתי ברחוב רוטשילד (הרחוב הראשי בתחום המושבה הישנה במזכרת בתיה, לשעבר עקרון) את השלט, או ההודעה, שבתמונה למטה.

כיום כבר מקובל שקרינה מקווי חשמל עיליים, במיוחד מקווי מתח גבוה ומשנאים בלתי מוגנים ("קרינה אלקטרומגנטית בלתי מייננת") עלולה להיות מסוכנת לאנשים הגרים בקרבתם, וישנם תקנים שמטרתם להפחית את הקרינה. הפתרון לקרינה מהקווים העיליים הוא הטמנתם בצינורות העוברים בעומק הקרקע, עניין די יקר.

מתברר כי המועצה המקומית בראשות מר דהן, הרוצים לשפץ קטע נוסף מהרחוב (שיהיה כמו הקטע המייסדים – הגורן), רוצים גם לחסוך כסף על חשבון החשש לבריאות התושבים בקטע שמשפצים. במקום להעביר את רשת החשמל לצינורות תת-קרקעיים (כמו שעשו בקטע שכבר שיפצו), ישאירו אותה, לרבות קו המתח הגבוה העובר ברחוב, כקו עילי על עמודים. לפי התוכנית, חייבים היו להטמין את קווי החשמל בקרקע, אבל הם מבקשים "הקלה" – לוותר להם על ההטמנה. הנה תצלום ההודעה: לקרוא את ההמשך »


חסמים ומפגעים במרחב הציבורי – עדכון

סיפרתי כאן בעבר על חסמים ומפגעים ברחובות מזכרת-בתיה. הנה עדכון קצר ומאוחר (הייתי עסוק בעניינים אחרים):

הגרוטאות במדרכה
מי שערם את הערימה שהראיתי, המשיך לפנות את הגרוטאות מביתו אל המדרכה גם בימים הבאים (שימו-נא לב לפח האשפה העומד בגאווה על המדרכה באמצע הערימה):

לקרוא את ההמשך »


סיפור על מרכז שכונתי ומגרש, חלק ו, על מה הוויכוח

בזמן שההתנגדות שסיפרתי עליה נשמעת, אראה כאן על מה הוויכוח.

ראשית, אראה מפה של תפרוסת השטחים המסחריים – וזה כולל גם עסקים ושירותים אחרים – במזכרת בתיה. המפה ממחישה את בעיית התכנון של שטחי המסחר יותר מכל תיאור מילולי:

תפרוסת השטחים המסחריים במזכרת בתיה

לקרוא את ההמשך »


סיפור על מרכז שכונתי ומגרש, חלק ה, המשך הסיפור

לפני כמעט שנה סיפרתי סיפור על שינוי יעוד של מגרש משימוש מסחרי לטובת התושבים לבית משותף לטובת יזם. אז הראו כל הסימנים שזה סוף הסיפור, בשרירות ליבן של רשויות התכנון וכנגד החוק והמינהל התקין. לפני מעט יותר מחצי שנה התברר כי מאמציו של עו"ד יצחק פסטרנק נשאו פרי, ויש לסיפור המשך – להתנגדותו, שתחילה נדחתה שלא כדין, נתנו הזדמנות שניה. כנראה שאפילו הן, שכורות הכח, הבינו כי השתוללותן עברה את  גבול הסביר.

כבר סיפרתי על ההודעות שהופיעו על גדר המגרש. בעקבות זאת מוכנה וועדת ההתנגדויות, ברוב טובה, לשמוע את ההתנגדות שבעבר התאמצה כל כך להתעלם ממנה. האירוע הזה יתקיים ביום ראשון הקרוב (5 באוגוסט), בשעה 0900, במשרדי הוועדה המחוזית של מחוז מרכז ברמלה, בקריית הממשלה, שד' הרצל (הרחוב הראשי של רמלה) מס' 91. כל המתעניינים מוזמנים לבוא ולשמוע.

לאמיתו של דבר, ההזדמנות השניה האמיתית ניתנה כאן לוועדת ההתנגדויות – ההזדמנות לבחון את התוכנית שגם הוועדה המקומית וגם המחוזית אישרו בקלות דעת, בלי לשאול שאלה תכנונית אמיתית אחת. רשויות התכנון אמורות לבדוק את התכנון. בפרשת שינוי הייעוד הזאת הן מעלו בתפקידן (שלא לדבר על כל השרירותיות ואי התקינות שהיו בפרשה עד עכשיו). עכשיו ישנה לוועדה הזדמנות לתקן את הפן התכנוני של פעולתה – היא יכולה למנות חוקר מקצועי, מתכנן ערים, שיבדוק את השינוי עבורה. יש לה סמכות למינוי כזה. האם תעשה את זה?