עיריית רחובות מתעללת בחוני תחנת הרכבת

אתמול נסעתי ברכבת. וחניתי במגרש החניה.

החנתי את מכוניתי בחניון הצפוני של תחנת רחובות (בשעה המוקדמת היו מקומות פנויים רבים), ניגשתי אל מכשיר כרטיסי החניה – והתברר שהחליפו את המכשירים במכשירים חדשים. הסתכלתי במהירות בהוראות לוודא שמחיר חניית יום שלם הוא עדיין עשרה ש"ח, הכנסתי לאוטומט את המטבע, וקיבלתי כרטיס.
בדרך לשים אותו במכונית, הסתכלתי בכרטיס – כתוב עליו ששלמתי 10 ש"ח, אבל קיבלתי חניה רק לשתי שעות ו- 16 דקות (מתאים ל- 4.40 ש"ח לשעה). זו היתה הפתעה. בפעם הקודמת שחניתי שם, הכנסתי לאוטומט 10 ש"ח, והוא כבר הבין שזכותי לחניה לכל היום. שמתי את הכרטיס במכונית, בתקווה שפקח שיסתכל בו יראה ששילמתי 10 ש"ח לחניית יום. חששתי שהדפסה כזאת על הכרטיס היא פתח לצרות. אבל בדרך לרכבת, למי יש זמן לבירורים?
כשחזרתי, אחה"צ, לא היה דוח על מכוניתי. כשעמדתי להכנס אליה, ראיתי דוח חניה מוטל על הארץ מתחת לאחד מגלגלי המכונית הסמוכה. כן, דוח חניה שהוציאו לי, זאת אומרת למכוניתי. אז חששותי התאמתו.

ניגשתי אל אוטומט כרטיסי החניה, וזה מה שהיה כתוב עליו (ראו בתמונה): לקרוא את ההמשך »


המועצה לשימור אתרים – תרבות ההסתרה

תמצית הרשימה: התברר כי מניין הקולות בבחירות לוועד המנהל לא היה נכון, אבל העמותה לא היתה מוכנה לשלוח את המניין הנכון. העליתי לרשת את תקנון העמותה.

ברשימתי האחרונה בסדרת "המשבר במועצה לשימור אתרים" חשבתי שאפסיק לעסוק בעניין לפרק זמן ממושך. והנה לא עברו חודשיים, וידיעות חדשות מצדיקות רשימות חדשות.

הידיעה הראשונה באה מהעיתונאי אלי אלון, ודיווחה על ניגוד עניינים בוועד המנהל של המועצה לשימור אתרים. ברשימתי הקודמת סיפרתי עליה במפורט, ועמדתי על משמעותה המשפטית: לפי מיטב הבנתי – פסילת יו"ר הוועד המנהל מלהיות חבר בוועד המנהל. אוסיף כאן כי זאת לא רק שאלה משפטית. כל מי ששימור אתרים היסטוריים קרוב לליבו, לא ירצה ששיקולי רווח אישי ישפיעו על ההחלטות בענייני שימור (זאת המשמעות של "ניגוד עניינים").

הדבר השני נודע לי במקרה. התגלתה טעות במניית הקולות בבחירות הישירות לוועד המנהל, ב- 16 במרס. לקרוא את ההמשך »


המועצה לשימור אתרים – ספקות לגבי תקינות הוועד המנהל

תמצית הרשימה: יו"ר הוועד המנהל של המועצה לשימור אתרים פסול, ככל הנראה מכתבה שהתפרסמה לאחרונה, מלכהן כחבר בוועד המנהל ומלשמש בתפקידו כיו"ר, ובבחירות האחרונות נבחר שלא כדין.

במרס השנה, לפני כחודשיים, התקיימו בחירות במועצה לשימור אתרי מורשת בישראל (עמותה רשומה), או בקיצור – המועצה לשימור אתרים. העמותה בחרה את מוסדותיה – הוועד המנהל, מועצת העמותה, וועדת הביקורת. ברשימה קודמת הטלתי ספק בנקיון הבחירות האלה. עכשיו הועלה ספק נוסף לגבי תקינות הוועד המנהל ומועצת העמותה.

העלה את הספק העיתונאי אלי אלון, בכתבה בעיתון הרשת "מגפון". הכתבה מספרת לקרוא את ההמשך »