המקומונים על מגרש הכדורגל – מי צודק? מה האמת?

חשבתי לנוח מהבלוג הזה בסוף השבוע, אבל הנה, במקומון "גלגפן – רחובות", דהן, ראש המועצה המקומית, הפיץ מידע מטעה בקשר לכוונתו למכור מגרש כדורגל. אני חושב שהדיסאינפורמציה הזאת קוראת לתגובה מהירה. לא כדי להגן על חבר המועצה המקומית המותקף, עוה"ד פסטרנק – זו תהיה תוצאת לוואי של התגובה, אלא כדי להגן על האמת בכמה פרשיות הנזכרות בכתבה, אשר בחלקן גם אני מעורב.

 הנה עיקר המסקנות מהניתוח המפורט:

דהן רוצה למכור קרקע של המועצה המקומית, לכאורה בניגוד לחוק ולעניין הציבורי.
עוה"ד פסטרנק העלה שורה של נימוקים ענייניים נגד המכירה.
לדהן אין תשובה לנימוקים האלה, ובמקום זאת התקיף את עוה"ד פסטרנק בטענות שוא.
ביו השאר, דהן "האשים" אותו בהתנגדות לדברים שמתברר כי הוא עצמו, דהן, עשה באופן בלתי תקין.

אז למי זה איכפת? למה לכתוב ולקרוא על ידיעה קטנה במקומון בלתי חשוב?
לדעתי, כדאי לנו לדעת איך מנהלים את המקום שאנחנו גרים בו, ואיזה מין מידע נותנים לנו.

למיטיבי קרוא, הרוצים לדעת את הפרטים, הנה הם.

תמצית הארוע:

דהן, ראש המועצה, פרסם מכרז למכירת שטח חקלאי של 16 דונם, מדרום לכביש 411, ששימש כמגרש כדורגל לנערי המושבה, כדי להקים מגרש כדורגל חדש בשכונה הגדולה שהיתחיל להבנות לאחרונה. המכרז כבר נסגר, ואפשר לשער שהוגשו הצעות. אינני יודע אם החליטו כבר מי זכה בו.
דהן לא ביקש את אישור המועצה המקומית הנבחרת ואת אישור שר הפנים הדרושים למכירה.
חבר המועצה המקומית, עו"ד יצחק פסטרנק, גילה את דבר המכרז באיחור, וביקש מדהן, במכתב, לא למכור את המגרש. הוא לא קיבל תשובה ישירה.
במקביל, עוה"ד פסטרנק שלח את המכתב אל מקומונים אחדים.
במקומונים "העיר ערים" ו"גל גפן – רחובות" של היום היו כתבות קצרות על מכתבו של עוה"ד פסטרנק, שכללו גם תגובה של דהן. בתגובתו, דהן התקיף את עוה"ד פסטרנק באופן פרוע למדי.
הכתבה בהעיר ערים היתה מאוזנת באופן סביר. הכתבה בגל גפן – רחובות, המחולק לכל התושבים בתיבות הדאר, התקיפה את עוה"ד פסטרנק, קצת בשמו של דהן וקצת בשם עצמה, עד כדי הוצאת דיבה. אתם מוזמנים למצוא את הכתבות ולקרוא בעצמכם.

עד כאן תמצית האירוע. מי צודק? אני מקווה להבהיר את העניין:

 1. הקרקעות של המועצה המקומית אינן רכושו של ראש המועצה, רוצה משאיר, רוצה מוכר. הקרקעות שייכות לציבור תושבי היישוב. המועצה המקומית, וראש המועצה, הם רק נאמנים זמניים מטעם הציבור לניהול נאות של רכוש הציבור למען הציבור.
 2. ההון של ציבור התושבים, שהקרקעות הן חלק ממנו, נועד להבטיח את העתיד של היישוב. הקרקעות הן הרזרבה לצרכים ציבוריים עתידיים, שעדיין איננו יכולים לדעת מה יהיו. אין נביאים היכולים לחזות בוודאות את העתיד, אפילו לא דהן, המזלזל כל כך בתבונתם של אחרים. אסור למכור אותן למימון הוצאות של המועצה המקומית.
 3. החוק מכיר בייעוד הזה של הקרקעות ("מקרקעין", בלשונו) השייכים לציבור, ורשומים כרכוש המועצה המקומית, כרזרבה להבטחת העתיד. הוא מתיר מכירת קרקעות של מועצה מקומית רק כדי לקנות קרקעות אחרות, וגם זה רק כאשר ישנו אישור המועצה המקומית הנבחרת ברוב מיוחד, וגם אישור של נציג שר הפנים (הממונה על המחוז, בדרך כלל). מותר להשתמש בתמורה של מכירת קרקע למטרה אחרת רק כאשר "טובת הציבור דורשת זאת", ובאישור שר הפנים עצמו. המתעניין יוכל למצוא זאת ב"צו המועצות המקומיות (א)", סעיף 190א.
 4. דהן, בתגובתו בשני המקומונים, מודה כי המכירה לא נועדה לקניית קרקע חלופית אלא ל"הקמת" מגרש כדורגל, זאת אומרת להוצאות הפיתוח של מתקני ספורט. עם כל חשיבותם של מתקני ספורט, קשה לומר שטובת הציבור דורשת עבורם מכירת קרקעות של הציבור. כאמור, לא רק שאין לכך אישור של שר הפנים, אפילו המועצה המקומית לא אישרה את המכירה.
 5. לכן, במכרז הזה למכירת הקרקע, יש חשד לעבירות על החוק. אני כותב "חשד" לא מפני שיש ספק לגבי העובדות – דהן עצמו מודה בהן. השאלה כאן אם מותר לעשות את כל הפעולות למכירת הקרקע ללא האישורים הדרושים, ולבקש אישור רק למעשה המוגמר, או צריך לקבל את כל האישורים מראש, לפני המכירה. לדעתי, ברור שצריך לקבל את כל האישורים מראש, אבל זו שאלה משפטית, ולא אני הוא שיכול להכריע בה. עד כאן המעמד העקרוני-משפטי של המכרז הזה למכירת הקרקע.
 6. עוה"ד פסטרנק נימק את מכתבו לא בנימוק החוקי הפורמלי, אלא בשורה של נימוקים ענייניים: שמירת נכס לשימוש עתידי, טובת הדורות הבאים, השיקול הכלכלי של מכירה בזול כנגד עליית ערך הנכס בעתיד, שלילת ההצדקה המוסרית להפקעת קרקע לצורכי ציבור, הפגם בבקשת אישור המועצה הנבחרת רק לאחר המכירה, והעקרון של מימון פרוייקטים בתקציבים המתאימים ולא במכירת נכסים. כל אלה נימוקים תקפים.
 7. דהן לא ענה באופן ענייני לאף אחד מהנימוקים. במקום זה, כמנהגו, יצא בהתקפה אישית על עוה"ד פסטרנק:
  "במכתב שלו יש יותר הנחות שגויות מעובדות", "טיעוניו חושפים את חוסר הבנתו הכלכלית", "יש לו בעיה עם הבנת צורכי הציבור". בלי שום בסיס, בלי שום יסוד, בלי שום נימוק או הסבר. דהן לא ציין אפילו "הנחה שגויה" אחת. לדעתי, לדהן "יש בעיה עם" אתיקה של דיון ציבורי. לדעתי, כעסו של דהן נובע מזה שעוה"ד פסטרנק אומר דברים נכונים, ולו, לדהן, אין שום דבר ענייני להשיב.
 8. הגדיל לעשות המקומון גלגפן – רחובות, והכתיר את הכתבה בכותרת "פסטרנק מתנגד להקמת מגרש כדורגל במושבה". לזה, ככל הידוע לי, אין שום בסיס במציאות, ואפילו לא מיוחס לאמירה של דהן. אני חושב שזו פשוט הוצאת דיבה על עוה"ד פסטרנק. (כהערת אגב, אוסיף שגלגפן – רחובות צריך היה לגלות כבר כי מזכרת בתיה איננה המושבה שהיתה פעם.)
 9. השאלות אם דרוש מגרש כדורגל, ואיזה מקום מתאים לו, ואם הוא דרוש ב"שכונת אשת חיל" ששינו את שמה ל"שכונת בר-לב", ואם טוב שיהיה מגרש כדורגל בשכונת מגורים, והיכן הוא אמור להיות מוקם בשכונה (בתוכניות של השכונה, שהמועצה המקומית הפיצה, אין מקום מיועד למגרש כדורגל), ואיך ימנעו חניה פרועה והפרעות לתושבים, כל אלה אינן השאלות שעוה"ד פסטרנק העלה. השאלה היא איך לממן את הקמת מגרש הכדורגל, ואם נכון למכור קרקע לשם כך. לשאלות אלה (וגם לחלק מהאחרות) דהן לא ענה. עד שיענה תשובות משכנעות, נראה שעוה"ד פסטרנק הוא הצודק בוויכוח זה.
 10. בכותרת הרשימה שאלתי לא רק מי צודק, אלא גם מה האמת. בכך אני מתכוות לשתי התקפות נוספות של דהן על עוה"ד פסטרנק. הן מצוטטות רק בגל גפן – רחובות. אביא אותן כלשונן:
  … [עוה"ד פסטרנק] "התנגד בעבר לשדרוג רח' רוטשילד, [ו]לשחזור הנפחיה ההיסטורית" …
  בשתי פרשות אלה, המתוארות כאן במעוות אפילו במילים המעטות האלה, גם אני הייתי מעורב, וברצוני להוסיף להן מלים אחדות של הסבר. זה לא יהיה סיפור שלם של הפרשות האלה. לכך אקדיש, אני מקווה, רשימות מספר בעתיד. רק מלים ספורות של תיקון:
 11. מה שדהן קורא "שדרוג רח' רוטשילד", היא התוכנית למיסחור התיירותי של הרחוב. עוה"ד פסטרנק ואני, ביחד עם מתנגדים רבים נוספים, התנגדנו לתוכנית מפני שלדעתנו היא תוכנית רעה. התיקונים לתוכנית תקועים בוועדת המשנה המחוזית להתנגדויות כבר יותר משלוש שנים. מדוע?
  ובכן, זו האמת:
  "וועדת המשנה להתנגדויות", שכלל איננה ממהרת, מצאה כי התוכנית איננה מספיק טובה, וצריך לתקן אותה.
  המועצה המקומית מזכרת בתיה, שהיתה אמורה להגיש תוכניות מתוקנות לפי הדרישות, עדיין לא הגישה תוכניות מתאימות.
  אז נכון הוא שעוה"ד פסטרנק ואני, כמו רבים אחרים, התנגדנו למיסחור התיירותי, אבל דהן והמועצה המקומית הם המונעים את האישור של תוכנית מתאימה.
  ככל שאפשר לשפוט, המצב הזה של העדר תוכנית מאושרת נוח לדהן, והוא איננו ממהר לשנות אותו.
  לשכת התכנון המחוזית אישרה זאת במכתב ממאי השנה (אנא שימו לב לתאריכים):
  "התכנית הופקדה בתאריך 5/2/08 והוגשו לה התנגדויות.
  "בתאריך 10/5/09 נדונה התוכנית בפני ועדת המשנה להתנגדויות, וזו החליטה כי "הועדה תשוב ותדון בתוכנית" לאחר שיוגשו תכניות מתוקנות על פי התנאים הנדרשים …
  "עד היום טרם מולא תנאי ועדת המשנה להתנגדויות על מנת שניתן יהיה לשוב ולדון בתכנית."
 12. מה שדהן קורא "שחזור הנפחיה ההיסטורית" הוא בניה של פחיה (מבנה פח מכוער, צריך לראות כדי להאמין) בהיתר שהושג בזיוף ומירמה, במקום שאסור היה לבנות אותו. עוה"ד פסטרנק ואני התנגדנו להיתר (ליתר דיוק, עררנו עליו) מפני שהושג בזיוף ומירמה ונבנה במקום שאסור היה לבנות אותו. הערר נדחה, בסופו של דבר, לא מנימוקים ענייניים, אלא בתירוץ שלא הוגש בזמן.
  ובכן, זו האמת:
  זה לא שחזור, מפני שהמבנה איננו דומה למבנה המקורי.
  זו אפילו לא בדיוק נפחיה, אלא יותר מסגריה (למי שמתעניין – יש הבדל בן השניים).
  ולגבי התנגדותנו להיתר בגלל הזיוף והמירמה – פרקליטות המדינה הגיע למסקנה שכנראה יש יסוד לחשד בזיוף ומירמה, והורתה למשטרה לחקור אותו. העובדה הזאת, שאני משער כי היא גלויה לנחקרים, מתפרסמת כאן לראשונה.

 זה מסכם את תגובתי.
כרגיל, התגובה ארוכה מהכתבה המקורית, אבל, כפי שכתב וולטר פעם, אין לי זמן לקצר. אעלה אותה לרשת כפי שהיא.


One Comment on “המקומונים על מגרש הכדורגל – מי צודק? מה האמת?”

 1. אורן הגיב:

  שלום, רכשנו לפני כשלושה חודשים דירה הצמודה לכיכר השלישית בשכונת בר-לב, הופתענו לראות אתמול שלט שעליו רשום שבקרוב יהיה מגרש כדורגל במקום. הדירה שלנו אמורה להיות מול מגרש הכדורגל. האם זה נכון? האם יקום שם מגרש? בתוכניות שהציגו הקבלנים אמור היה לקום שם בית ספר? אז מה נכון? אם כן, האם יש קבוצה מאורגנת של מתנגדים? בתודה אורן


להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s